Welkom bij Dierenopvang Koningen

Dierenopvang Koningen in Balkbrug is een opvang voor honden en katten uit binnen- en buitenland en in 2009 opgericht door Astrid Koningen.

“Het opvangen van honden en katten uit binnen- en buitenland, zowel zwerfdieren als dieren die om wat voor reden dan ook niet bij hun eigenaar kunnen blijven. In het buitenland is de nood vaak ontzettend groot. Deze dieren worden veelal met de dood bedreigd, zijn vaak mishandeld, angstig, verwaarloosd en hebben een stabiel thuis nodig.

Wij doen ons uiterste best om deze dieren een nieuw en veilig thuis te bieden. Wij werken met een aantal gastgezinnen en hebben een grote groep vrijwilligers die veel op de opvang te vinden zijn.”

Wie werken er bij Dierenopvang Koningen?

De dagelijkse werkzaamheden worden door Astrid en een aantal vaste medewerkers gedaan. Zij zijn naast de dagelijkse taken en verzorging van de bij ons verblijvende dieren ook verantwoordelijk voor het begeleiden van vrijwilligers, hulpkrachten en de bij ons aanwezige stagiaires. Dierenopvang Koningen is namelijk een erkend leerbedrijf en biedt o.a. stageplaatsen voor de opleiding Dierverzorging mbo-niveau 2 t/m 4. Ook mensen in een re-integratie- of arbeidsparticipatietraject krijgen bij ons de kans om hun plek weer te vinden.

Wij kunnen niet zonder onze vrijwilligers. Zij helpen bij de dagelijkse verzorging en schoonmaak, wandelen met honden, knuffelen met honden en katten, zijn pleegmoeder voor kittens en honden, plegen onderhoud en verrichten reparaties, maken de foto’s, zijn lid van het bestuur, schenken koffie op drukke dagen en helpen mee op bijvoorbeeld onze jaarlijkse open dag.

v19
Het team
Klusschuur foto

Stichting Dierenopvang Koningen

In 2013 is de Stichting Dierenopvang Koningen opgericht. Sinds 1 januari 2024 bestaat het bestuur uit 3 – onbezoldigde – bestuursleden, namelijk Patrick Oldeman, Marjolijn Eillebrecht en Ariane Kamerman. Alle 3 hebben ze een hart voor dieren en zijn ze betrokken bij de Stichting. Zij komen maandelijks bij elkaar. 

Jaarlijks publiceren wij een jaarverslag en beleidsplan. Deze plannen kunt u op deze pagina downloaden. Onze Stichting is door de Belastingdienst in 2013 aangewezen als ANBI. En sinds 2014 zijn wij erkend beneficiant van Stichting Dierenlot.

Dierenopvang Koningen ANBI
Stichting dierenlot