Razia: een mooi en leuk dametje van 2 jaar jong die heel graag een gouden mandje wilt vinden. Razia heeft in het verleden niet in de beste omstandigheden gewoond en gelukkig is er ingegrepen door instanties. Nu mogen wij deze griet helpen zoeken naar een fijn huisje!

Razia is een leuk dametje. Zij moest even wennen hier, maar kwam snel los. Soms is zij met nieuwe mensen nog wat afwachtend, maar eigenlijk is zij snel over te halen. Zij vind het heerlijk om aandacht te krijgen en kan daar soms geen genoeg van krijgen. Ze houdt ook erg van liquid snacks en hier kan je haar dan ook echt heel blij mee maken!

Razia heeft altijd samen geleefd met katten en doet dat hier ook. Zij vind het ergens heel gezellig en zoekt echt wel haar vriendjes op om bij te liggen. Maar momenten dat het heel druk wordt om haar heen, omdat ze bijvoorbeeld lekkers krijgen, kan zij soms wat oncharmant uit de hoek komen. En wij kunnen ons voorstellen dat zij dit heeft geleerd en heeft moeten doen in het verleden..
Maar omdat zij andere katten ook erg gezellig vindt, zoeken wij dus wel een plek met een andere kat voor haar! Een lieve kat die lekker bij haar wil slapen en niet te dominant en opdringerig is.

Razia lijkt honden te kennen en wij denken dan ook dat ze prima in een gezin met een rustige hond kan wonen. Een enthousiaste, jonge hond lijkt ons minder geschikt voor dit meisje.

Zij is hier vriendelijk naar iedereen, maar wij denken dat jonge kinderen iets minder bij haar passen. Maar als er jonge kinderen op bezoek komen, is dat natuurlijk geen probleem!

Een leuk dametje dus, die wij een gouden mandje gunnen!